Programme Committee

De opleidingscommissie (OC) probeert de kwaliteit van de opleiding Life Science & Technology te waarborgen en te verbeteren. Dit doet zij door de opleiding advies te geven over het curriculum, de vakken en de docenten. Op sommige onderdelen van het curriculum heeft de OC dan ook instemmingsrecht.

De commissie bestaat uit een evenredig aantal studentleden als docentleden. Zij discussiëren over hoe het onderwijs verbeterd kan worden en geven gevraagd of ongevraagd advies over onderwijs gerelateerde zaken aan het opleidingsteam. Naast de docent- en studentleden zitten er vaak ook vier andere informanten in de commissie dit zijn de opleidingsdirecteur, de studieadviseur, de studiecoördinator en de Commissaris Onderwijs van S.V. LIFE. S.V. LIFE is dus nauw betrokken bij de opleidingscommissie, alhoewel dit geen onderdeel van S.V. LIFE is.

Programme Committee - Master Leiden

De opleidingscommissie van de master LST in Leiden heet ook wel de Programme Committee (PC). Deze commissie geeft niet aan één master opleiding advies, maar aan het curriculum van twee master opleidingen, namelijk de LST master en de Chemistry master. Naast dat de Commissaris Onderwijs Master van S.V. LIFE als informant in deze commissie zit, zit de Assessor Onderwijs van CDL als informant ook in deze commissie.

De PC bestaat naast drie docentleden van zowel de LST master als van de Chemistry master, ook uit drie (internationale) studentleden van zowel de LST master als van de Chemistry master.istry master, neem contact op onze Commissaris Onderwijs Master of de studentleden van de Programme Committee zelf.

Sponsoren