Board of Studies

De opleidingscommissie (OC) probeert de kwaliteit van de opleiding Life Science & Technology te waarborgen en te verbeteren. Dit doet zij door de opleiding advies te geven over het curriculum, de vakken en de docenten. Op sommige onderdelen van het curriculum heeft de OC dan ook instemmingsrecht.

De commissie bestaat uit een evenredig aantal studentleden als docentleden. Zij discussiëren over hoe het onderwijs verbeterd kan worden en geven gevraagd of ongevraagd advies over onderwijs gerelateerde zaken aan het opleidingsteam. Naast de docent- en studentleden zitten er vaak ook vier andere informanten in de commissie dit zijn de opleidingsdirecteur, de studieadviseur, de studiecoördinator en de Commissaris Onderwijs van S.V. LIFE. S.V. LIFE is dus nauw betrokken bij de opleidingscommissie, alhoewel dit geen onderdeel van S.V. LIFE is.

Board of Studies - Master Delft

De opleidingscommissie van de master LST in Delft heet ook wel de Board of Studies (BoS). Deze commissie geeft advies met betrekking tot alle vier de mogelijke tracks binnen de Delftse master LST. De BoS bestaat naast vier docentleden, ook uit vier (internationale) studentleden.

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot het curriculum van de Delftse LST master, neem contact op onze Commissaris Onderwijs Master of de studentleden van de Board of Studies zelf.

Sponsoren