Comité van Aanbeveling

Studievereniging LIFE wordt ondersteund door het Comité van Aanbeveling. Dit Comité geeft advies bij het organiseren van excursies (naar het buitenland), studiereizen, symposia en bij het verstrekken van contacten. De volgende personen zijn de leden van het Comité van Aanbeveling:

Prof.Dr. I.W.C.E. Arends

Voormalig hoofd afdeling Biotechnologie en Professor Biokatalyse en Organische Chemie, TU Delft, Decaan faculteit Bètawetenschappen, Universiteit Utrecht

Prof.Dr.ir. H. Bijl

Hoogleraar Numerieke Wiskunde, Rector Magnificus & Voorzitter van het College van Bestuur, Leiden Universiteit

Prof.Dr. J. Brouwer

Emeritus Professor Moleculaire Genetica en voormalig Wetenschappelijk Directeur Leiden Institute of Chemistry, Universiteit Leiden

Prof.Dr. R.T. Dame

Professor afdeling Macromoleculaire Biochemie, Universiteit Leiden 

Prof.Dr.ir. T. van der Hagen

Rector Magnificus & Voorzitter van het College van Bestuur, Technische Universiteit Delft

Prof.Dr.ir. P. Herder

Decaan van de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW), Technische Universiteit Delft

Prof. Ir. K.C.A.M. Luyben

Voormalig Rector Magnificus en Professor Bioprocestechnologie, Technische Universiteit Delft

Prof. Dr. H.S. Overkleeft

Wetenschappelijk Directeur Leiden Instituut voor Chemie, Professor Bio-organische Synthese, Universiteit Leiden

Prof. Dr. J.T. Pronk

Hoogleraar Industriële Microbiologie en Afdelingsvoorzitter, Afdeling Biotechnologie, Technische Universiteit De

Prof. Dr. H.P. Spaink

Voormalig wetenschappelijk directeur Institute of Biology Leiden en Professor Moleculaire Celbiologie, Universiteit Leiden

Prof. Dr. J.H. de Winde

Professor Industriële en Moleculaire Biotechnologie, en Opleidingsdirecteur BSc Biologie en MSc Biology, Instituut Biologie, Universiteit Leiden

 

Sponsoren