Over LIFE

Click here for English

Uit een lang en nauw samenwerkingsverband tussen de Technische Universiteit Delft en de Universiteit Leiden is in 1999 een nieuwe opleiding gestart: Life Science & Technology (LST). In ditzelfde jaar is ook de studievereniging voor LST, S.V. LIFE, opgericht en met haar activiteiten begonnen. Dit onder leiding van een aantal ouderejaars studenten van de opleiding Scheikundige Technologie in Delft en Scheikunde in Leiden. Met een beginaantal van 30 leden, waaronder alle toenmalige LST-studenten en enkele buitengewone leden, werden de eerste borrels, excursies en een eerstejaarsuitje georganiseerd. Voor de aankomend studenten werd er een introductieweekend georganiseerd om hen in de zomer alvast een kijkje te geven in het nieuwe leven als LST-student.

Na een jaar werd het voor de vereniging tijd voor een bestuur dat bestond uit Life Science & Technology studenten. Op 11 september 2000 werden de eerste actieve leden geïnstalleerd als bestuur om, naast de studie, LIFE draaiende te houden en vanaf 13 december 2000 bestond het volledige bestuur uit LST-studenten. Daarmee groeide de vereniging en werden tal van commissies opgericht die de mooiste activiteiten organiseerden. Dit leidde tot talloze borrels en feestjes, meerdere barbecues en lunches, maar ook studiereizen naar Boston, Duitsland & Zwitserland, Groot-Brittannië, Australië, Zuid-Korea & Japan en Denemarken.

Tegenwoordig mag LIFE zich een volwaardige studievereniging noemen. De vereniging is weliswaar niet de grootste, maar groeit stevig door. De studievereniging heeft onder leiding van een vijfkoppig fulltime bestuur dan ook heel wat te bieden. Regelmatig worden er leuke en leerzame activiteiten georganiseerd, soms samen met zusterverenigingen uit Leiden en Delft. Zo zijn er wekelijks borrels in zowel Leiden als Delft, worden er studiegerelateerde lezingen en excursies naar bedrijven georganiseerd, studiereizen naar het buitenland, een tweemaandelijks verenigingsblad, de ouderdag, het jaarboek en nog veel meer. Al deze activiteiten worden georganiseerd door de commissies die gevormd zijn uit de ruim 600 leden die de vereniging inmiddels telt en aangestuurd door bestuur van studievereniging LIFE.

Naast deze ‘ontspannende’ activiteiten organiseert LIFE onder andere de verkoop van studieboeken en labjassen met korting, de kwaliteit en studentvriendelijkheid van de opleiding en het verstrekken van tentamenbundels. Daarnaast brengt LIFE gidsen uit waarin stage- en minorverslagen te lezen zijn.


About LIFE

After a long and tight collaboration between Delft University of Technology and Leiden University a new educational programme was started in 1999, called: Life Science & Technology (LST). During that year the study association for LST students, S.A. LIFE, was also founded and started organizing activities for her members. The association was led by a few Chemical Engineering students from Delft and Chemistry students from Leiden. Starting with 30 members, among them were all the then current LST students and a few extraordinary members, the first drinks, excursions and activities for the freshmen were organized. For the new freshmen an introductionary weekend was organized in the summer of 2000, to show what the life of a LST student was like.

After a year the time came for the association to be led by real Life Science & Technology students. On September 11th 2000 the first active members were constituted as board members to, besides studying, keep LIFE functioning. Since December 13th 2000 the board completely consisted of LST students. From this moment onward the association grew, a lot of committees were brought to life who in turn organized a lot of great activities. This led to countless drinks and parties, multiple barbecues and lunches, but also study trips to the USA, Germany & Switzerland, Great Britain, Australia, South Korea & Japan and Denmark.

Nowadays LIFE may call itself a fully-fledged study association. The association might not be the biggest one yet, but it continues to grow. Under the control and supervision of a 5-headed board the association has a lot to offer for her students. There are regularly organized educational activities, sometimes together with sister associations in Leiden or Delft; weekly drinks in Leiden and Delft; study related lectures and excursions to companies; study trips abroad; a two-monthly magazine; a day for parents; a year book and a lot more. All these activities are organized by committees which are formed out of more than 600 members and guided by the current board of S.A. LIFE.

Besides all these ‘relaxing and broadening’ activities LIFE also organizes a book sale and the sale of lab equipment, such as a lab coats. LIFE also safeguards the quality and the educational feasibility of Life Science & Technology and also provides collections of old exams. Furthermore LIFE publishes guides with reviews of internships and minors for her students.